Menu
Posiadamy oferty najlepszych
i najkorzystniejszych banków w Polsce.
Zadzwoń do naszego doradcy

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Wysokie kwoty kredytów
2019-02-19

Kredyt dla rolnika - leasing rolniczy

Kredyty dla rolników czy leasing rolniczy?

Na początek warto zauważyć, że decyzja o wyborze leasingu lub kredytu dla rolnika powinna być dokonana w oparciu o wiedzę na temat tych produktów jak również dokonana przez samego rolnika.

Zdarza się często, że maszyny rolnicze ulegają uszkodzeniu lub się psują. W przypadku maszyn, które zostały wzięte w leasing rolniczy, rolnik związany jest umową leasingu, co oznacza, że musi płacić raty nawet wówczas, gdy maszyna nie jest używana. Jeżeli z jakiś powodów rolnik przestanie spłacać raty leasingu rolniczego, wówczas może mieć zastosowanie przewłaszczenie na zabezpieczenie, co w praktyce oznacza przejęcie maszyny przez leasingodawcę. Oczywiście jeżeli rolnik spłaci swoją wierzytelność wynikającą z umowy leasingu rolniczego, wówczas odzyskuje możliwość użytkowania sprzętu rolniczego. Może zdarzyć się taka sytuacja, że rolnik z jakiś powodów dokona wcześniejszego wykupu maszyny rolniczej, jednak wówczas rolnika obowiązuje wartość rynkowa maszyny rolniczej, co bywa sytuacją nieopłacalną dla rolnika z punktu widzenia ekonomicznego ( jeżeli wartość pozostałych rat jest niższa ). W sytuacji leasingu operacyjnego, rolnik musi zawrzeć umowę na minimum czterdzieści procent czasu normatywnej amortyzacji, co najczęściej wynosi 3 lata. W porównaniu do zwykłego kredytu dla rolnika w sytuacji odebrania rolnikowi prawa do ulg podatkowych, może zdarzyć się sytuacja, że wymienione kredyty dla rolników będą dla rolnika bardziej korzystne ( tańsze ) niż sam leasing.


Czy leasing rolniczy to same wady?

Oczywiście leasing jako alternatywa dla zwykłego kredytu dla rolnika ma również swoje dobre strony. Niewątpliwie jedną z najbardziej istotnych zalet leasingu rolniczego w porównaniu do prostego kredytu dla rolników jest to, że leasingodawca może dopasować harmonogram spłat rat w odniesieniu do przychodów z produkcji sezonowej, czyli w taki sposób
dopasować ich spłatę, aby w jak najmniejszym stopniu obciążały budżet gospodarstwa rolnego danego rolnika. Produkt o którym mowa to również to jasne, proste i szybkie procedury udzielania takiego leasingu rolniczego co również ma zastosowanie w przypadku prostego kredytu dla rolnika.

Czy są jeszcze jakieś zalety leasingu rolniczego?

Oczywiście że tak. Kolejnym plusem jest, podobnie jak przy zwykłych kredytach dla rolników, nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia. W porównaniu do zwykłego kredytu dla rolnika, rolnik nawet przy wysokich kwotach może oświadczyć swój dochód lub przychód. To właśnie z bieżących przychodów gospodarstwa rolnego pokrywane są koszty leasingowego użytkowania sprzętu rolniczego. Warto również zauważyć , że korzystanie z leasingu nie wyklucza możliwości
zaciągania zwykłych kredytów dla rolników, bez względu na to w jakiej wysokości rolnik zawiera taki gotówkowy kredyt dla rolnika.

Na jaką formę finansowania rolniczego rolnik powinien się zdecydować?

To, jaki produkt finansowy wybrać, zależy od przeanalizowania wszystkich wad i zalet zarówno leasingu rolniczego jak również gotówkowego kredytu dla rolnika. Gotówkowe kredyty dla rolników są alternatywą dla leasingów rolniczych. Po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych oraz parametrów zarówno gotówkowych kredytów dla rolników jak również leasingów rolniczych, każdy rolnik musi podjąć samodzielnie decyzję o wyborze danego produktu finansowego.

Oferta w 30 minut

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz
724 466 784
T_PRODUCT_GO_TO_CART