Menu
Posiadamy oferty najlepszych
i najkorzystniejszych banków w Polsce.
Zadzwoń do naszego doradcy

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Wysokie kwoty kredytów
2019-01-30

Kredyty dla rolników a leasing dla rolnika

Leasing rolniczy

Leasing dla rolnika jako jedna z form finansowania.

Mając na uwadze fakt, że w obecnych czasach istnieje wiele ofert kredytów dla rolników, warto zapoznać się z każdą ofertą jaką oferują banki. Kredyty dla rolników to standardowe produkty finansowe, jednak oprócz nich funkcjonuje tzw. leasing ( w naszym przypadku leasing dla rolnika ). W poniższym tekście przedstawimy jego rodzaje wraz ze specyfiką produktu. To, czy warto skorzystać z nieco innego produktu finansowego niż standardowe kredyty dla rolników zależeć będzie od
indywidualnej oceny i sytuacji każdego gospodarstwa rolnego a więc decyzja należeć będzie do samego rolnika.


Finansowanie sprzętu rolniczego – rodzaje i specyfika leasingu dla rolnika.

Z leasingiem bezpośrednim mamy do czynienia wówczas, jeżeli rolnik zawiera umowę bezpośrednio z producentem, natomiast jeżeli stroną umowy jest dodatkowo inny podmiot tzw. pośrednik ( firma leasingowa ) wówczas mamy do czynienia z leasingiem pośrednim.

Wśród rodzajów leasingu występuje tzw. leasing operacyjny dla rolnika ma charakter zbliżony do najmu lub dzierżawy. Pod względem podatkowym istotne jest, że przy tym rodzaju leasingu dla rolnika, traktowany jest jak usługa a co za tym idzie podlega vat. Najogólniej można powiedzieć, że w takim przypadku rolnik najpierw jest użytkownikiem danej rzeczy, sprzętu, natomiast w dalszym czasie przysługuje mu prawo wykupienia rzeczy i stania się jej właścicielem. Bardzo istotnym jest fakt, że rolnik płacąc określoną ratę, płaci jednocześnie zawarty w niej podatek vat.


Leasing finansowy ma charakter zbliżony do pożyczki lub kredytu, a więc maszyna wchodzi w skład jego majątku i podlega amortyzacji. W przeciwieństwie do poprzedniej formy, tutaj rolnik płaci vat jednorazowo z góry.


Jak widzimy rodzaje leasingu różnią się znacząco między sobą, dodatkowo istnieje duża różnica między tym produktem finansowym a tak zwanymi kredytami dla rolników w formie standardowych kredytów gotówkowych. Standardowe kredyty dla rolników jak również leasing to produkty finansowe które każdorazowo wymagają szczegółowego zapoznania się z ofertą tych produktów przez rolnika potencjalnego kredytobiorcę lub leasingobiorcę.

Oferta w 30 minut

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz
724 466 784
T_PRODUCT_GO_TO_CART