Menu
Posiadamy oferty najlepszych
i najkorzystniejszych banków w Polsce.
Zadzwoń do naszego doradcy

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Wysokie kwoty kredytów
2018-12-15

Preferencyjne kredyty dla rolników

Preferencyjne kredyty dla rolników

Na wstępie warto zaznaczyć, że preferencyjny kredyt dla rolnika znacznie różni się od klasycznego kredytu gotówkowego. Jest to produkt finansowy, który nie jest skierowany do wszystkich, jednak posiada bardzo korzystne rozwiązania. Jest to produkt finansowy skierowany zwłaszcza do rolników, który w porównaniu z klasycznym kredytem bankowym różni się między innymi tym, że:


- posiada dłuższy okres kredytowania
- możliwość karencji w spłacie
- niższa wysokość oprocentowania
- wyższa kwota kredytu


Specyfika preferencyjnego kredytu dla rolnika

Preferencyjne kredyty dla rolników są dofinansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są one udzielane według linii:


- linia KSP, kredyty dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej
- linia RR, kredyty dla rolników na inwestycje w rolnictwie
- linia Z, kredyty dla rolników na zakup użytków rolnych
- linia PR, kredyty dla rolników między innymi na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych
- linia k01,k02, Kredyty dla rolników na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody
- linia DK01, DK02, kredyty dla rolników na wznowienie produkcji rolnej
- linia KO, obrotowe kredyty dla rolników
- linia ZC, kredyty dla rolników na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
- linia Mrcsk, kredyty dla rolników z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych


Preferencyjny kredyt dla rolnika na zakup ziemi

W przypadku takich planów, rolnik może się starać o taki kredyt w ramach dwóch linii kredytowych : linia RR oraz linia Z. Porównując obie linie warto zauważyć, że w przypadku linii RR, rolnik może uzyskać wsparcie na zakup ziemi w części nie przekraczającej dziesięć procent łącznej kwoty planowanych nakładów, natomiast w przypadku linii Z można przeznaczyć sto procent kwoty kredytu na zakup użytków rolnych.


Jakie są warunki preferencyjnego kredytu dla rolnika ?

O preferencyjny kredyt dla rolnika może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warto zauważyć również, że aby ubiegać się o preferencyjny kredyt dla rolnika z
dopłatami ARiMR , należy:

przygotować plan inwestycyjny
przygotować opis projektu
złożyć wniosek o kredyt z planem inwestycji

Oferta w 30 minut

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz
724 466 784
T_PRODUCT_GO_TO_CART