Menu
Posiadamy oferty najlepszych
i najkorzystniejszych banków w Polsce.
Zadzwoń do naszego doradcy
2018-09-28

Sytuacja finansowa w rolnictwie, specyfika branży

Wysoki poziom zadłużenia kredytowego rolników a kredyty dla rolników


Na początku warto zauważyć, że sektor rolniczy zasadniczo różni się i działa na innych warunkach niż pozostałe gałęzie gospodarki .

W przypadku producentów rolnych, zajmujących się uprawami, na przypływ gotówki mogą oni liczyć po żniwach lub po zbiorach. Zauważmy więc, że w myśl powiedzenia „zapłacę, jak zbiorę” często dopiero wówczas zaczynają oni regulować swoje zobowiązania wobec firm czy innych podmiotów. Po otrzymaniu gotówki i zapłaceniu należności, bardzo często pojawia się problem ponownego braku środków finansowych. Dochodzi tu do pewnego rodzaju „błędnego koła”, którego efektem są kolejne problemy finansowe, w tym również kredytowe rolników.

Skutek utraty płynności finansowej gospodarstw rolnych - kredyt dla rolnika.


Jak już wspomniano wyżej, powstaje efekt zamkniętego koła, co z kolei powoduje potrzebę zaciągania nowych kredytów rolniczych. Aby móc zapewnić ciągłość działania gospodarstwa rolnego, potrzebne są środki finansowe w formie nowych kredytów dla rolników, zarówno na ten cel jak również mogące posłużyć powiększeniu gospodarstwa rolnego. Bardzo często bywa tak, że niezbędny jest zakup nowych maszyn czy rządzeń lub modernizacja starych. Jest to jeden z powodów, dla których rolnik musi się zwrócić do banku po kredyt rolniczy, który w przypadku już jego braku płynności finansowej często doprowadzi do jego przekredytowania. Dodatkowo, jeżeli dojdzie do błędnego oszacowania kosztów względem zysków jest to prosta droga do bankructwa oraz ponownej utraty płynności finansowej w której nowy kredyt rolniczy już nie pomoże.

Trudna sytuacja a kredyt rolniczy


Tak jak w każdej branży, tak również w rolnictwie są lepsze i gorsze okresy. Wynika to z jej specyfiki oraz różnego typu uwarunkowań mających wpływ na potencjalne zyski.

Niestety, wśród czynników warunkujących zyski są też i takie jak np. susza, których wystąpienie żaden rolnik nie jest w stanie przewidzieć. W sytuacji wystąpienia kryzysu istnieje kilka sposobów na wyjście z niekorzystnej sytuacji lub podjęcia działań w celu ograniczenia jej negatywnych skutków.

Produkty finansowe jakie proponują banki, takie jak kredyty dla rolników, kredyt rolniczy, wielokrotnie są jedyną drogą umożliwiającą „przetrwanie” w trudnych czasach. Kredyty rolnicze, o ile mogą okazać się pomocne, o tyle błędnie wykorzystane przez kredytobiorcę często  mogą bardziej pogorszyć sytuację finansową danego gospodarstwa rolnego niż pomóc.

Pamiętajmy, że każdy dodatkowy zastrzyk gotówki w omawianej sytuacji ma mieć na celu poprawę sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego, zgodnie z powiedzeniem „pieniądz robi pieniądz”. Nie zastosowanie się do tej zasady, może spowodować jej pogorszenie, utratę zdolności kredytowej a za nią płynności finansowej a w takiej sytuacji kredyt dla rolnika nie zawsze musi być właściwym rozwiązaniem.

Oferta w 30 minut

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz
724 466 784
T_PRODUCT_GO_TO_CART